Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã
Người gửi: Phan Văn Nghĩa Ngày gửi: 16/4/2019 11:14:22 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 311
Nội dung:

Trước đây tôi làm Bí thư Đoàn xã là cán bộ chuyên trách, sau đại hội, tôi hết tuổi Đoàn nên tôi được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chuyển qua phụ trách một phần tư pháp (cán bộ không chuyên trách) do tôi không có bằng cấp chuyên môn. Sau này tôi có đi học lớp đại học luật, đã có bằng vậy tôi có được thi tuyển công chức cấp xã không?

Xin cảm ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 8/5/2019 10:51:08 AM
Trả lời:

Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 3, Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, bao gồm:

a) Trường hợp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư này hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển thuộc biên chế hưởng lương trong cơ quan của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc quân đội, công an, cơ yếu và trong danh sách trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, của doanh nghiệp nhà nước;

b) Cán bộ cấp xã thôi đảm nhiệm chức vụ mà có đủ các tiêu chuẩn và đáp ứng được ngay các nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng quy định tại Thông tư này”.

Điểm b, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ nhu sau: “1. Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

b) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

c) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

d) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

đ) Tiếng dân tộc thiểu số: ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;

e) Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm”.

Trường hợp của bạn trước đây do không đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu chức danh công chức quy định do đó không được xét chuyển thành công chức cấp xã. Nay đã có bằng tốt  nghiệp đại học luật, bạn có thể liên hệ với các quy định trên xem đã đáp ứng yêu cầu quy định chưa, sau đó chờ đến đợt thi tuyển công chức cấp xã để nộp hồ sơ thi tuyển vào vị trí phù hợp với thông báo điều kiện tuyển dụng theo từng chức danh của địa phương.

Do bạn không nêu rõ, ngoài bằng cấp đại học luật, bạn còn chứng nhận bằng cấp nào hay không? Có đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh theo quy định chưa, do đó không thể trả lời việc bạn có được tham gia thi tuyển vào công chức hay không. Việc bạn có được thi tuyển công chức cấp xã hay không còn tùy thuộc vào các điều kiện khác đã nêu ở trên.

Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ trả lời câu  hỏi của công dân về thi công chức cấp cấp xã.

Tệp đính kèm:
647SoNV_congchuc.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân