Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xây dựng Tòa nhà Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
Người gửi: Nguyễn Xuân Tín Ngày gửi: 11/4/2019 08:58:33 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 364
Nội dung:

Tòa nhà Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng đã có thiết kế phê duyệt cùng gói thầu xây dựng Hội trường huyện Bàu Bàng. Năm 2016 đã thực hiện khởi công xây dựng Hội trường huyện và đóng móng tòa nhà Trung tâm hành chính. Đến nay, Hội trường đã đưa vào sử dụng nhưng không thấy khởi công xây dựng Tòa nhà trung tâm hành chính. Vậy cho hỏi khi nào tòa nhà mới tiến hành xây dựng?

Thông tin phản hồi
Người trả lời: UBND huyện Bàu Bàng
Ngày trả lời: 3/5/2019 10:55:03 AM
Trả lời:

Căn cứ Công văn số 1346/UBND-KTTH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng.

UBND huyện Bàu Bàng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) nhanh chóng thực hiện các việc như sau:

- Triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng để trình thông qua kỳ họp giữa năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến cuối tháng 6/2019).

- Thống nhất phương án lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, tổng dự toán và tham mưu UBND huyện thực hiện các bước tiếp theo để trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2019 để dự án được khởi công vào đầu năm 2020.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến của ông Nguyễn Xuân Tín của UBND huyện Bàu Bàng.

Tệp đính kèm:
768UBNDBauBang_tthc.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân