Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung
Người gửi: Nguyen Van Trung Ngày gửi: 28/3/2019 22:21:00 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 182
Nội dung:

Tôi muốn hỏi về thủ tục pháp lý để mở trại chăn nuôi heo ở ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giao. Diện tích dưới 1000m2 và ấp Gia Biện có nằm trong vùng khuyến khích chăn nuôi heo tập trung của UBND huyện Phú Giáo hay không?

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày trả lời: 11/4/2019 15:14:06 PM
Trả lời:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

1. Về quy hoạch vùng khuyến khích chăn nuôi: Căn cứ tiết b, điểm 3.2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025; xã Tam Lập, huyện Phú Giáo thuộc vùng khuyến khích chăn nuôi.

2. Thủ tục pháp lý mở trại chăn nuôi: Căn cứ khoản 2, Điều 56 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; nội dung quy định: “Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 50 m2 trở lên đến dưới 1.000 m2; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung có quy mô chuồng trại từ 50 m2 trở lên đến dưới 500 m2 phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tiến hành hoạt động chăn nuôi, chăm sóc”.

Kết luận: để được mở trại chăn nuôi heo tại ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, quy mô trại có diện tích dưới 1.000 m2, đề nghị cá nhân Nguyễn Văn Trung liên hệ Ủy ban nhân huyện Phú Giáo để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vùng chăn nuôi tập trung.

Hỏi Đáp - Người Dân