Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để xét thăng hạng giáo viên
Người gửi: Le Thanh Hai Ngày gửi: 19/2/2019 15:53:26 PM
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo Số lượt người xem: 175
Nội dung:

Tôi đang là giáo viên tiểu học hạng 3. Hiện tại chỉ cần chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp là tôi đã đủ tiểu chuẩn để xét hạng 2.

Vậy tôi xin hỏi:

Tôi có phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng 3 hay không hay bây giờ tôi chỉ cần học để có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề ngiệp hạng 2 thôi là đủ. Hay tôi phải có cả hai chứng chỉ hạng 3 và hạng 2 mới đủ điều kiện xét thăng hạng?

Xin cảm ơn.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 28/2/2019 10:31:47 AM
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập và Công văn số 521/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 03/02/216 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông,

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Giáo viên phải hoàn thiện tất cả các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đang được bổ nhiệm trước khi tham gia xét lên hạng cao hơn.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của công dân về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp khi tham gia xét thăng hạng.

Hỏi Đáp - Người Dân