Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện về đất đai để mở trường mầm non tư thục
Người gửi: Thanh Ngày gửi: 31/1/2019 14:20:41 PM
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường Số lượt người xem: 255
Nội dung:

Tôi đang tiến hành mở trường mầm non tư thục. Tôi đã tham khảo một số cán bộ của Phòng Giáo dục và Tài nguyên môi trường nhưng giải thích chưa rõ.

Tôi xin hỏi vấn đề đất đai để thực hiện mở trường mầm non tư thục:

1/ Để đủ điều kiện mở trường mầm non tư thục thì đất để xây trường có phải chuyển sang đất giáo dục không hay mục đích sử dụng là đất thổ cư hoặc đất sản xuất kinh doanh cũng được? Văn bản nào quy định nội dung này.

2/ Nếu đất của tôi là đất nông nghiệp, trong quy hoạch đã có kế hoạch chuyển đổi thành đất giáo dục (tức là đã đủ điều kiện chuyển đổi sang đất giáo dục); tôi xin hỏi khi đã được chuyển sang đất giáo dục rồi sau này tôi không mở trường dạy nữa mà dùng đất này để ở thì nhà nước có cho phép tôi chuyển sang mục đích đất ở không? (đất này là đất của tôi đứng chính chủ).


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 27/2/2019 09:56:02 AM
Trả lời:

Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật đất đai năm 2013 về nguyên tắc sử dụng đất: “1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”. Đồng thời, theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải thích cách xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, loại đối tượng quản lý đất thì đất để xây dựng trường học thuộc mục đích sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Do đó, để thực hiện dự án xây dựng trường học thì phải chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định.

2. Theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013, một trong những căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: “1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Do đó, nếu không còn nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trường học và muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì vị trí khu đất muốn chuyển mục đích phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Trên đây là ý kiến của Chi cục Quản lý Đất đai trả lời câu hỏi về đất giáo dục.

Tệp đính kèm:
409SoTNMT_datgiaoduc.PDF
Hỏi Đáp - Người Dân