Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp căn cước công dân
Người gửi: Trương Hải Ngày gửi: 3/1/2019 22:16:50 PM
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp Số lượt người xem: 22774
Nội dung:

Gia đình tôi mới chuyển hộ khẩu từ Bình Phước về Bình Dương. Nay tôi muốn chuyển CMND cũ sang căn cước công dân mới.

Nếu tỉnh Bình Dương chưa triển khai cấp căn cước công dân thì gia đình tôi có thể liên hệ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công An ở phía Nam tại 258 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM để xin cấp căn cước công dân có được không ?

Cám ơn!


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh
Ngày trả lời: 31/1/2019 10:11:12 AM
Trả lời:

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

I. Đối với trường hợp cấp thẻ Căn cước công dân

Căn cứ Luật Căn cước công dân (số 59/2014/QH13), được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016;

Căn cứ Nghị định số 137/2015/ND-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; quy định như sau:

1. Đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú được cấp thẻ Căn cước công dân. Cơ sở để tính tuổi căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người đó chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì căn cứ vào giấy khai sinh bản chính hoặc sổ hộ khẩu để xác định ngày tháng năm sinh của người đó.

Ví dụ: A sinh ngày 01/03/2001, đến ngày 02/03/2015 A mới có thể đăng ký và cấp thẻ Căn cước công dân.         

2. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cưóc công dân

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:     

2.1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

2.2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2.3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

2.4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

3. Thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

II. Đối với việc cấp thẻ căn cước công dân tại Bình Dương

Căn cứ Luật Căn cước công dân:

- Dự kiến chậm nhất từ ngày 01/01/2020, việc cấp thẻ căn cước công dân được triển khai đồng bộ trên toàn quốc. Sau khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân sẽ được gắn chíp để trở thành thẻ công dân điện tử giúp người dân loại bỏ khá nhiều loại giấy tờ tùy thân khi tham gia các giao dịch trong đời sống hàng ngày.

- Khi công dân có CMND hết hạn vào năm 2016: Những địa phương đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nhân, vật lực thì bắt đầu thực hiện việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân theo luật mới. Đối với địa phương chưa đủ điều kiện thì được hoãn đến chậm nhất đầu năm 2020 phải thực hiện theo quy định mới. Các giấy tờ chứng minh nhân dân vẫn có giá trị sử dụng bình thường đến hết thời hạn quy định. Như vậy, giả sử giấy chứng minh nhân dân được cấp năm 2014 thì thời hạn sử dụng là 15 năm, tức đến 2029. Trong thời gian đến 2029, giấy chứng minh nhân dân được sử dụng bình thường và nếu người sử dụng có nhu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân (không bắt buộc).

- Thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD); Quyết định số 1193/QĐ-BCA về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật CCCD trong Công an Nhân dân. Ngày 06/4/2015; Tổng cục Cảnh sát có kế hoạch số 1638/KH-TCII-C72 triển khai thi hành Luật CCCD. Ngày 07/8/2015 Công an tỉnh Bình Dương có Kế hoạch số 37KH-CAT-PV11 về việc triển khai thi hành Luật Căn cước công dân (PC64 có kế hoạch số 40/KH-PC64 ngày 30/9/2015 về triển khai thi hành Luật CCCD) tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế, luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc tốt công tác cấp, quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo mô hình Cục C06 qui định. Bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện, bảo đảm việc thưc hiện cấp, quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân công khai, minh bạch. Báo cáo Cục C06 triên khai tập huấn và tổ chức cấp thẻ căn cước công dân tại tỉnh Bình Dương khi đã kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế và cơ sở vật chất kỹ thuật. Nhưng hiện tại đến nay Bộ Công an chưa triển khai cấp thẻ căn cước tại Bình Dương.

Riêng trường hợp công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân 9 số, nay chuyển nơi đăng ký thường trú từ Bình Phước đến tỉnh Bình Dương thì công dân đó vẫn được cấp Chúng minh nhân dân 9 số (không được cấp thẻ Căn cước công dân) và hiện nay, Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ của các đon vị địa phương chuyển lên cho công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD nay chuyển nơi đăng ký thường trú đến địa phương chưa triển khai cấp thẻ CCCD theo hưóng dẫn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an về hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, do đó đề nghị công dân liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dưong để được hướng dẫn. 

Trên đây là trả lời kiến nghị, thắc mắc của công dân đối với việc cấp thẻ Căn cước công dân.

Tệp đính kèm:
743PCSQLHC_cancuoccd.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân