Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỗ trợ tiền Tết Kỷ Hợi 2019
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh Ngày gửi: 11/1/2019 15:41:31 PM
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương Số lượt người xem: 193
Nội dung:

Tôi là giáo viên hợp đồng có thời hạn 12 tháng ở trường THCS trên địa bàn thị xã Bến Cát. Hiện mức lương tôi được hưởng có ghi rõ trong hợp đồng làm việc là bằng mức lương tối thiểu vùng + lương tối thiểu vùng * 7%. Vậy theo quy định về việc hỗ trợ tiền Tết Kỷ Hợi đối với người lao động thì tôi có được hưởng không? Vì tôi được kế toán Trường thông báo là sẽ không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp Tết hay tiền tăng thu nhập nào ngoại trừ tiền lương vì tiền lương tôi đang hưởng là nằm ngoài khoán.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài chính
Ngày trả lời: 23/1/2019 10:44:22 AM
Trả lời:

Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ nguồn ngân sách địa phương cho cán bộ công chức (CBCC), viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện theo Quyết định số 3678/QĐ-UBND, trong đó:

Tại Điểm 8,  Khoản I, Điều 1 quy định: “CBCC, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do tỉnh, huyện (gồm huyện, thị xã, thành phố) quản lý và cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện (kể cả nhân viên hợp đồng được Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện phê duyệt, có thời hạn hợp đồng từ 6 tháng trở lên và có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); CBCC thuộc các cơ quan hành chính do trung ương quản lý đóng trên địa bàn (kể cả nhân viên hợp đồng có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý (kể cả cán bộ, chiến sĩ đi học); CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng lương, phụ cấp: Mức chi 2.000.000 đồng người/tháng”.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp nếu bạn đọc là viên chức hợp đồng hoặc nhân viên hợp đồng được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt, có thời hạn hợp đồng từ 6 tháng trở lên và có tên trong danh sách lương tháng 01/2019 thì bạn đọc được hưởng mức hỗ trợ tiền tết là 2.000.000 đồng, còn nếu đọc giả không thuộc trường hợp nêu trên thì không được hỗ trợ.

Trên đây là trả lời của Sở Tài chính về chế độ hỗ trợ Tết Kỷ Hợi.

 

Tệp đính kèm:
818SoTC_thuongtet.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân