Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tình hình triển khai dự án nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp
Người gửi: Lê Tuấn Ngày gửi: 10/1/2019 11:27:31 AM
Lĩnh vực: Xây dựng Số lượt người xem: 1660
Nội dung:

Theo thông tin trả lời ngày 14/8/2018 của Sở Xây Dựng về tình hình triển khai dự án nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp thì trong quý IV/2018 - 2019, sẽ tổ chức thi công triển khai phần hạ tầng kỹ thuật và từ quý I/2019 - 2021 sẽ thi công công trình nhà ở. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tháng 1/2019 vẫn chưa thấy dấu hiệu việc triển khai phần hạ tầng kỹ thuật đối với dự án này.

Vậy cho tôi hỏi dự án hiện có đang gặp vấn đề gì về thủ tục pháp lý không? Nếu không thì tiến độ triển khai dự án trong 2019 sẽ như thế nào?

Xin cảm ơn.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Xây dựng
Ngày trả lời: 31/1/2019 15:16:44 PM
Trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Về tên dự án và tiến độ thực hiện:

- Ngày 17/8/2019, Ủy ban nhân dân dân tỉnh có Văn bản số 3845/UBND-KTN về việc chấp thuận đổi tên dự án và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Á Châu. Theo đó, tên dự án “Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp” thành “Khu nhà ở Suối Giữa” và xác định tiến độ triển khai dự án đến năm 2021. Kèm điều kiện yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tiến độ đã cam kết.

- Theo văn bản số 12/CV-AC2018 ngày 07/08/2018 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Á Châu xác định: Quý IV-2018 thực hiện thẩm định và xin phép xây dựng; Quý IV-2019 thực hiện thi công xây dựng hoàn tất hạ tầng kỹ thuật dự án.

2. Về tiến độ triển khai dự án hiện nay:

- Ngày 29/11/2018, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Á Châu có Văn bản số 20/AC-TT về việc thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng dự án Khu nhà ở Suối Giữa kèm hồ sơ thiết kế.

- Ngày 17/12/2018, Sở Xây dựng có Văn bản số 4437/SXD-PTĐT&HTKT về việc đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng dự án Khu nhà ở Suối Giữa, phường tương Bình Hiệp; trong đó có đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt theo quy định. Đến nay, Chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Xây dựng thẩm định theo các nội dung yêu cầu tại văn bản trên.

3. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đăng tải thông tin danh sách các dự án nhà ở được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; danh sách các dự án nhà ở được bán nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 08/12/2018) tại địa chỉ https://sxd.binhduong.gov.vn. Do đó, để có thể nắm rõ thêm thông tin về dự án trên, ông có thể thể truy cập theo địa chỉ trên để tìm hiểu rõ thêm các thông tin đã được đăng tải.

Tệp đính kèm:
841SoXD_tbh.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân