Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chế độ tinh giản biên chế theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND đối với nhân viên hợp đồng cấp xã
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hiền Ngày gửi: 8/1/2019 09:12:15 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 328
Nội dung:

Tôi là cán bộ hợp đồng trực thuộc xã, phường (hợp đồng dài hạn). Nay tôi bị tinh giản biên chế, vậy có được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh không? Cám ơn.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 31/1/2019 15:14:05 PM
Trả lời:

Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 621/STC-NSHX ngày 03/4/2009 của Sở Tài chính về việc sử dụng kinh phí cho cán bộ hợp đồng quy định việc chi trả tiền lương cho người lao động hợp đồng đơn vị tự cân đối từ kinh phí được giao khoán và đơn vị có thể chấm dứt họp đồng khi không còn nhu cầu. Việc thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ hợp đồng làm công tác chuyên môn ở xã, phường thuộc thẩm quyền quy định của UBND cấp huyện và tùy thuộc vào việc tự cân đối từ kinh phí được giao khoán của UBND cấp xã.

Như vậy, bạn đọc không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, do đó bạn đọc không được hưởng chế độ hỗ trợ khi UBND cấp xã chấm dứt hợp đồng lao động.

Tệp đính kèm:
805SoNV_tinhgian.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân