Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Kinh phí giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi
Người gửi: Kiều Thị Thanh Nhã Ngày gửi: 12/12/2018 11:00:32 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 530
Nội dung:

Tôi là chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Dĩ An. Hiện tại tôi chuyên quản Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Dĩ An, đầu năm 2018 đơn vị này là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên.

Vào tháng 4/2018, Xí nghiệp có một viên chức nghỉ việc theo chế độ 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, cho tôi xin hỏi để chi giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho viên chức thuộc Xí nghiệp Công trình công cộng thì được sử dụng nguồn kinh phí nào để chi?

Tôi xin chân thành cảm ơn!


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài chính
Ngày trả lời: 26/12/2018 10:29:36 AM
Trả lời:

Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC quy định nguồn kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nêu rõ:

“2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại thực hiện như sau:

a) Kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP:

- Đơn vị sử dụng nguồn thu của đơn vị, dự toán ngân sách được giao hàng năm (nếu có) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để chi trả cho các chế độ sau:

+ Trợ cấp một lần bằng 03 tháng tiền lương hiện hưởng cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 6, Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này.

+ Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người trong diện tinh giản biên chế trong độ tuổi quy định có nguyện vọng đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch này.

+ Tiếp tục trả lương trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí học nghề cho đối tượng trong độ tuổi được tạo điều kiện cho đi học nghề quy định tại Khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư liên tịch này.

- Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ còn lại.”

Đồng thời, tại Công văn số 9990/BTC-NSNN, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương: bố trí từ nguồn cải cách tiền lương của địa phương hàng năm thực hiện chi trả chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đối tượng tinh giản biên chế, chờ đủ tuổi nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi thuộc địa phương quản lý (phần ngân sách nhà nước cấp, không bao gồm nhu cầu kinh phí cơ quan, đơn vị tự đảm bảo theo quy định).

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức bao gồm: nguồn thu của đơn vị, dự toán ngân sách được giao hàng năm (nếu có) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung (nguồn thực hiện cải cách tiền lương của địa phương hàng năm).

Trân trọng.

Tệp đính kèm:
470STC_nghihuu.PDF
Hỏi Đáp - Người Dân