Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thu hội phí Hội Phụ huynh học sinh
Người gửi: Hà Thị Mỹ Linh Ngày gửi: 10/12/2018 13:38:30 PM
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo Số lượt người xem: 362
Nội dung:

Vừa qua chúng tôi có nhận được thông tin từ nhà trường về việc trả lại hội phí hội phụ huynh học sinh. Theo đó, con tôi được Trường Tiểu học Uyên Hưng B trả lại 100% hội phí đã đóng đầu năm. Tuy nhiên, Trường Mầm non Hội Nghĩa chỉ trả 67.000 trong tổng số 150.000 đã đóng đầu năm.

Xin hỏi, quy định về việc này là như thế nào và tại sao không có sự thống nhất giữa các trường công lập?


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 5/1/2019 16:45:09 PM
Trả lời:

Qua trao đổi với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên về tình hình thu chi tiền hội phí Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Uyên Hưng B và Trường Mầm non Hội Nghĩa như sau:

- Trường Tiểu học Uyên Hưng B: Đầu năm học nhà trường họp và thu theo hình thức tự nguyện đóng góp. Sau khi thu xong, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhận thấy khoản thu hội phí này chỉ sử dụng với mục đích là phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được sử dụng chi cho hoạt động của nhà trường. Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thống nhất chi trả 100% như số tiền đã thu cho phụ huynh học sinh (PHHS). 

- Trường Mầm non Hội Nghĩa: Đầu năm học nhà trường họp và thu theo hình thức tự nguyện đóng góp, nhưng do đề xuất của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp thống nhất thu 150.000đ/hộ gia đình (trừ những gia đình khó khăn). Số tiền thu được của 293 PHHS là 43.950.000đ. Nhà trường phối hợp với Ban đại diện đã sử dụng quỹ để chi một số hoạt động phong trào như: Lễ khai giảng năm học, tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm, họp phụ huynh về công tác sữa học đường, tổ chức Lễ hội Trung thu, mua bánh kẹo, lồng đèn cho các cháu,…với tổng số tiền là 18.459.000đ (bình quân đã chi 63.000đ/150.000đ). Sau khi nghiên cứu lại các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành và cuộc họp vào tháng 10/2018 của Phòng Giáo dục hướng dẫn các trường thực hiện các khoản thu chi. Nhà trường nhận thấy khoản thu từ quỹ hội dùng để chi cho các hoạt động Lễ hội trong trường mầm non là không đúng quy định.

Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất trả lại số tiền đầu năm cha mẹ học sinh đã đóng góp (150.000đ/cha mẹ học sinh) đồng thời phải chịu trách nhiệm với số tiền đã chi cho các hoạt động phong trào. Sau khi trả lại, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động PHHS hỗ trợ lại cho nhà trường để khắc phục khoản chi trên (việc ủng hộ này nhiều hay ít hoặc không ủng hộ là tùy vào từng cha mẹ học sinh).

Trên đây là nội dung trả lời thắc mắc của công dân về việc thu hội phí Hội PHHS.

Tệp đính kèm:
104SoGDDT_hoiphi.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân