Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TX.Thuận An
Người gửi: Trần Phương Quỳnh Ngày gửi: 20/11/2018 15:45:57 PM
Lĩnh vực: Đất đai Số lượt người xem: 211
Nội dung: Toàn thể nhân dân khu phố 1B, phường An Phú, TX.Thuận An, yêu cầu cơ quan chức năng cấp sổ đất cho dân khu đất này. Yêu cầu các cấp lãnh đạo phải có cuộc họp hoặc văn bản được cấp sổ cho dân khu đất này.

Việc xử lý cán bộ vi phạm là chuyện của chính quyền, dân chúng tôi đã hỗ trợ cùng nhà nước làm cơ sở hạ tầng, đã nghiệm thu 1/500 thì phải cấp sổ cho dân trong thời gian sớm nhất. Nếu kéo dài tình trạng này thì đời sống nhân dân như thế nào?

Thông tin phản hồi
Người trả lời: UBND thị xã Thuận An
Ngày trả lời: 5/12/2018 15:56:38 PM
Trả lời:

Qua xem xét nội dung nêu trên, UBND thị xã có ý kiến trả lời như sau:

- Theo Thông báo số 183/TB-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Mai Hùng Dũng giao cho UBND thị xã Thuận An có trách nhiệm thực hiện chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu đất.

- Căn cứ Văn bản số 1542/UBND-KTN ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về việc xử lý các vấn đề liên quan đến các khu - điểm nhà ở tự phát trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo khác có liên quan thì Khu nhà ở 1B (khu phân lô, bán nền Lưu Viễn Trang) là trường họp phân lô bán nền tự phát diễn ra trước thời điểm ngày 10/01/2014. Do đó, UBND thị xã Thuận An đã chủ động trong lập quy hoạch chi tiết chỉnh trang, khắc phục cơ sở hạ tầng khu phân lô, bán nền Lưu Viễn Trang; kết quả về cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã Thuận An đã có Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 04/5/2017 với nội dung thống nhất giao UBND phường An Phú đại diện làm chủ đầu tư trong lập quy hoạch chi tiết chỉnh trang, khắc phục cơ sở hạ tầng khu phân lô, bán nền Lưu Viễn Trang. Nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. UBND thị xã Thuận An đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở khu phố 1B phường An Phú, thị xã Thuận An tại Quyết định số 9839/QĐ-UBND ngày 03/11/2017.

- Kết quả việc cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt như sau: hệ thống giao thông đã đầu tư cải tạo, chỉnh trang 03 tuyến đường bao gồm: đường số 1, đường số 02 và đường số 04 và được đấu nối vào hai trục đường chính bên ngoài khu là đường Từ Văn Phước và An Phú 17; hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy; hệ thống cấp điện sinh hoạt; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống thoát nước mưa theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; đối với hệ thống nước thải sẽ được thu gom về hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tập trung của thị xã Thuận An.

Ngày 08/6/2018, UBND thị xã Thuận An có Báo cáo số 103/BC-U. Theo đó, kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, cho phép cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng có nguồn gốc của bà Lưu Viễn Trang đúng theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Tệp đính kèm:
393UBNDThuanAn_capsodo.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân