Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chế độ chính sách cho người có công cách mạng
Người gửi: Cao Thị Điểm Ngày gửi: 7/11/2018 23:21:26 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 99
Nội dung:

Tôi là vợ liệt sĩ tái giá, hiện đang sống tại Bình Dương. Hàng tháng tôi vẫn được lãnh tiền chế độ "thân nhân liệt sĩ" khoảng hơn 1.200.000 đồng. Tôi có Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất do Chủ tịch nước Trần Đức Lương phong tặng và chỉ nhận chế độ 1 lần. Theo tôi được biết thì tháng 7.2018 tỉnh Bình Dương có ban hành chế độ cho người có công với cách mạng, theo đó thì thân nhân liệt sĩ mỗi tháng nhận thêm 0,15% lương cơ bản (khoảng 200.000đ, khoản này tôi đã được nhận thêm vào tiền hỗ trợ hàng tháng).

Tuy nhiên về chế độ huân, huy chương mỗi tháng nhận thêm 30% lương thì tôi chưa được nhận.

Cho tôi hỏi trường hợp của tôi thì được nhận tiền hỗ trợ của cả thân nhân liệt sĩ và chế độ huân huy chương kháng chiến hay chỉ được nhận 1 trong 2 trường hợp trên?

Rất mong nhận được câu trả lời trong thời gian sớm nhất.

Xin cảm ơn.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 30/11/2018 17:22:02 PM
Trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND), có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Theo đó, đối tượng là người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng; đối tượng là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác sẽ được tỉnh hỗ trợ hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn theo quy định hiện hành.

Căn cứ hồ sơ đang quản lý tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì bà Cao Thị Điểm vừa là vợ liệt sĩ tái giá đang hưởng tuất hàng tháng, vừa là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần.

Căn cứ vào Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND thì bà Điểm chỉ được hỗ trợ 0,15 lần (15%) mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng dành cho đối tượng là vợ liệt sĩ tái giá. Riêng chế độ hỗ trợ dành cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hưởng trợ cấp một lần, bà không được hưởng vì đang hưởng tuất của Vợ liệt sĩ tái giá.

Tệp đính kèm:
342SoLD_nguoicocong.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân