Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chuyển đổi vị trí công tác trong trường học
Người gửi: Le Thanh Hai Ngày gửi: 18/10/2018 13:56:11 PM
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo Số lượt người xem: 197
Nội dung:

Tôi xin hỏi Sở Giáo dục và Đào tạo nội dung cụ thể như sau:

Tôi được đào tạo là chuyên môn cao đẳng sư phạm tiểu học, khi tuyển dụng tôi được tuyển vào làm công tác thư viện. Trong các năm học tôi đều xin nhà trường giảng dạy một số tiết, tham gia thao giảng, dự giờ. Theo đánh giá của BGH là tôi đủ khả năng giảng dạy lớp tiểu học.

Hiện tại, trường tôi dư 1 nhân viên phòng tin. BGH dự tính sẽ chuyển đổi vị trí công tác của nhân viên này phụ trách TV - TB - CNTT của trường. Ở trường bạn cũng có trường hợp như tôi năm vừa rồi được UBND huyện ra quyết định chuyển vị trí công tác sang dạy lớp.

Tuy nhiên, qua thông tin tôi đọc về phần trả lời chuyển từ GV nhạc sang GV tiểu học không được mặc dù có bằng cấp là tiểu học.

Hiện tại tôi rất băn khoăn vì theo Sở Giáo dục và Đào tạo thì khi tuyển dụng phải theo nguyện vọng và tiêu chuẩn do đó không thể chuyển sang vị trí công việc khác. Đối chiếu với phần trả lời của Sở thì tôi sẽ không được chuyển vị trí công tác.

Nhưng thực tế tôi thấy có nhiều trường hợp đã chuyển vị trí công việc. Như cán bộ thư viện gần trường tôi được chuyển sang GV dạy lớp, QĐ lúc đầu như tôi là phụ trách thư viện. Ngoài ra có trường nhiều trường hợp khác hợp tuyển dụng là phụ trách thiết bị bây giờ cũng được chuyển qua GV dạy lớp.

Tôi xin hỏi:

1. Chúng tôi có được chuyển vị trí công tác khi có bằng chuyên môn đảm bảo và được dự giờ đánh giá đảm bảo chuyên  môn theo vị trí công tác mới không?

2. Việc chuyển vị trí công tác của các trường hợp tôi đã nói trên dựa trên tình hình thực tế đơn vị vậy là đúng hay sai?

3. UBND huyện có thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác hay không?

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 29/10/2018 11:12:40 AM
Trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

- Ngày 22/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương có ban hành Công văn số 1732/SGDĐT-TCCB về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chuyển đổi những chức danh địa phương sang các chức danh theo quy định của Trung ương. Công văn này có quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ thực hiện việc chuyên đổi vị trí việc làm của một số chức danh.

Ông Hải là viên chức được tuyển dụng làm công tác thư viện, muốn chuyển sang dạy lớp Tiểu học thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1732/SGDĐT-TCCB ngày 22/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo nếu đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định, ông Hải có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, là cơ quan quản lý đơn vị nơi ông đang công tác để được hướng dẫn cụ thể.

- Về thẩm quyền ban hành quyết định chuyển đổi vị trí việc làm thực hiện theo phân cấp quản lý hiện hành (UBND cấp huyện hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của ông Lê Thanh Hải về việc chuyển đổi vị trí việc làm từ phụ trách thư viện sang giáo viên dạy lớp Tiểu học.

Tệp đính kèm:
971SoGD_chuyenvitri.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân