Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Lấy đất làm nghĩa trang
Người gửi: Trường Giang Ngày gửi: 7/10/2018 19:04:26 PM
Lĩnh vực: Đất đai Số lượt người xem: 183
Nội dung:

Kính gửi chính quyền tỉnh Bình Dương,

Cho tôi hỏi, gia đình tôi lên kinh tế mới Sông Bé nay là Bình Dương từ năm 1984, ông bà có khai hoang đất rừng để làm rẫy từ năm 1990 hơn 1ha, hiện nay trồng cao su và đang thu hoạch. Xã, huyện đã lấy 1 phần làm nghĩa trang rồi, giờ tiếp tục lấy tiếp và bắt thanh lý gấp. Trong những năm qua nhà tôi cũng đóng thuế đất đầy đủ. Tôi không hiểu tại sao đất quy hoạch nghĩa trang sao thời gian ông bà tôi khai hoang, đáng lẽ nhà nước phải có chính sách thế nào cho hợp lý hoặc bồi thường thỏa đáng, đằng này ra quyết định chỉ lấy không, nếu vậy bắt dân đóng thuế làm gì và thu lại đất? Hiện tôi ở ấp 2, xã Tân Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương. Mong quý vị xem xét và ý kiến.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: UBND huyện Bàu Bàng
Ngày trả lời: 28/1/2019 11:15:02 AM
Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng phúc đáp như sau:

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng làm việc với ông Đinh Trường Giang (người phản ánh vụ việc). Qua làm việc, ông Đinh Trường Giang xác định là kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho gia đình đối với trường hợp thu hồi phần đất có diện tích 9.319m2 để làm nghĩa trang nhân dân xã Tân Hưng thì phải có chính sách bồi thường công khai phá từ năm 1990.

Qua rà soát: Phần đất có diện tích 9.319m2 ông Đinh Trường Giang kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho gia đình đối với trường hợp thu hồi để làm nghĩa trang nhân dân xã Tân Hưng thì phải có chính sách bồi thường công khai phá từ năm 1990 thuộc một phần thửa đất số 120, tờ bản đồ số 25, xã Tân Hưng (thửa đất này có tổng diện tích 48.396,3m2) là đất công ích (đất nghĩa trang) cua xã Tân Hưng. Ngày 02 tháng 01 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng cho bà Trương Thị Trinh (bà Trinh là mẹ ông Đinh Trường Giang) thuê phần diện tích đất nêu trên để sản xuất nông nghiệp (theo hợp đồng số 07HĐ/TĐ ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng). 

Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành kết luận số 09/KL-UBND kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và quản lý, sử dụng đất công tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, với nội dung:…Căn cứ Điều 59, Điều 132 Luật Đất đai năm 2013; Điều 10, Điều 11 Quyết định số 04/2014/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2014 cua Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thì việc Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất sản xuất nông nghiệp đối với thửa đất số 120, tờ bản đồ số 25, diện tích 48.396,3m2 đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt làm nghĩa địa là trái quy định.

Chấm dứt ngay việc cho thuê đất trái thẩm quyền đối với thửa đất số 120, tờ bản đồ số 25, diện tích 48.396,3m2 đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt là đất nghĩa địa, đồng thời thanh lý toàn bộ họp đồng cho thuê đất trái quy định và trả lại hiện trạng ban đầu theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Ngày 01 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng ban hành Tờ trình số 20/TTr-UBND trình Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, phê chuẩn về việc thanh lý hợp đồng thuê đất công đối các hộ dân thuê đất tại khu vực nghĩa trang xã Tân Hưng (trong đó có trường hợp của bà Trương Thị Trinh mẹ ông Đinh Trường Giang).

Ngày 01 tháng 8 năm 2016, Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc phê chuẩn thanh lý hợp đồng thuê đất công tại khu vực nghĩa trang xã Tân Hưng (trong đó có trường hợp của bà Trương Thị Trinh mẹ ông Đinh Trường Giang).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi dất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) thì việc ông Đinh Trường Giang kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho gia đình đối với trường hợp thu hồi phần đất có diện tích 9.319m2 để làm nghĩa trang nhân dân xã Tân Hưng thì phải có chính sách bồi thường công khai phá từ năm 1990 là không có cơ sở xem xét, lý do: Đất công (được quy hoạch là đất nghĩa địa).

Trân trọng!

Tệp đính kèm:
899UBNDBauBang_dat.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân