Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chế độ cho người hoạt động không chuyên trách
Người gửi: Dang Phuong Ngày gửi: 18/9/2018 11:03:49 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 478
Nội dung:

Tôi thuộc đối tượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tại huyện Phú Giáo, Bình Dương (Xin được giấu tên).

Vừa qua, các cấp có chỉ đạo cho toàn thể cán bộ công chức (CBCC), những người hoạt động không chuyên trách trực lễ 2/9. Tuy nhiên, các văn bản chỉ quy định chi tiền cho CBCC chuyên trách được hưởng 200% và 300% ngày công (Trực trong ngày nghỉ, ngày lễ). Còn đối với cán bộ không chuyên trách thì Phòng Tài chính huyện Phú Giáo có ban hành văn bản số 140 cho chi đối với không chuyên trách là tiền ăn và tiền nước cho ngày đi trực (100.000đ tiền ăn) theo NQ 40/2017 của HĐND tỉnh về chế độ hội nghị.

Bản thân tôi nhận thấy, những người hoạt động không chuyên trách cũng là người lao động nhưng lại không được hưởng chế độ làm thêm giờ. Ngay cả dân quân tự vệ khi được điều động lên trực 2/9 còn được hưởng 0.12 mức lương cơ bản. Bản thân tôi thấy không hợp lý với mức chi này. Mong cơ quan cấp trên xem xét ban hành về chế độ thời gian làm việc, chế độ làm thêm giờ cho những người hoạt động không chuyên trách cho phù hợp với tình hình thực tế.

Xin chân thành cảm ơn!


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 22/10/2018 11:07:45 AM
Trả lời:

Sau khi nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, mục I, Thông tư liên tịch số: 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó không quy định đối tượng áp dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Căn cứ văn bản số 1368/UBND-NC ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc kinh phí hỗ trợ, bồi dưỡng cho các bộ, chiến sĩ tuần tra vũ trang ban đêm;

Căn cứ công văn số 2137/STC-NS ngày 02/8/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc chi trả tiền lương làm thêm giờ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với các đối tượng không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp được vận dụng chi hỗ trợ theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 12, Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cấp xã như sau: “Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 100.000 đồng/ngày/người”.

Như vậy, Phòng Tài chính huyện Phú Giáo ban hành văn bản số 140/CV- TCKH ngày 05/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Phú Giáo, trong đó có đối tượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được vận dụng chi tiền nước uống, tiền ăn hàng ngày theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính là phù hợp với quy định hiện hành.

Đối với kiến nghị của bạn đọc, hiện tại Chính phủ chưa có văn bản quy định về chế độ làm thêm giờ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, do đó tỉnh chưa thể quy định và triển khai áp dụng cho đối tượng này mà chỉ có thể vận dụng để các đối tượng có thêm phần hỗ trợ tiền ăn, tiền nước uống trong thời gian tham gia trực khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Tệp đính kèm:
141SNV_khongchuyentrach.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân