Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: ý kiến của UBND về việc trích lục thửa đất có đường hiện hữu trên đất
Người gửi: Đoàn Văn Khuyến Ngày gửi: 15/11/2019 09:41:52 AM
Lĩnh vực: Đất đai Số lượt người xem: 254
Nội dung:
Kính gửi : Văn Phòng UBND TX.Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất 125, Tờ bản đồ số 18 . Tại Ấp Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Tx. Nam Tân Uyên, Bình Dương.
Làm thủ tục trích lục thửa đất từ 27/2/2019 và hẹn trả kết quả ngày 3/4/2019. Cho đến nay là 13/11/2019 chưa xong. Vẫn còn chớ xin "Ý Kiến của UBND thị xã".  Vậy mong cấp lãnh đạo cho "Ý Kiến" để giải quyết hồ sơ cho tôi. Vì cho đến nay là gần 1 năm rồi, tôi chưa thấy ở đâu giải quyết hồ sơ như ở thị xã này không hẹn ngày trả kết quả mà chỉ nói sớm giải quyết. Sớm là bao giờ...???? 1 năm hay 10 năm "không còn từ ngữ gì để miêu tả về cách làm việc" !!!!!
Cảm ơn!
Thông tin phản hồi
Người trả lời:
Ngày trả lời:
Trả lời:
Hỏi Đáp - Người Dân