Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp căn cước công dân
Người gửi: Trần Hồng Lam Ngày gửi: 12/11/2019 10:13:51 AM
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp Số lượt người xem: 258
Nội dung: Kính gửi UBND Tỉnh Bình Dương.
Cho tôi hỏi tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị triển khai cấp căn cước công dân hay chưa?Và thời gian là khi nào?
Xin cảm ơn
Thông tin phản hồi
Người trả lời:
Ngày trả lời:
Trả lời:
Hỏi Đáp - Người Dân