Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
30
 Xử lý nước thải nguy hại
Người hỏi:  CJ Freshway Ngày gửi: 23/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 30/01/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Theo Nghị định 38, Chương II, Điều 5: Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở ...
 Dịch vụ công trực tuyến đăng ký chủ nguồn thải nguy hại
Người hỏi:  Công ty TNHH AB Ngày gửi: 25/05/2018 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 14/06/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Vừa qua trong năm 2015 và 2016 Công ty chúng tôi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tập huấn nhiều lần trong việc thực hiện dịch vụ ...
 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Internet
Người hỏi:  Công ty TNHH TP Phú Gia Thành Ngày gửi: 19/04/2018 
Cơ quan trả lời:  Công an tỉnh Ngày trả lời: 14/05/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Công ty chúng tôi muốn khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở tại công ty, qua trang website Https://binhduong.xuatnhapcanh.gov.vn chúng tôi có ...
 Thời hạn thu phí trạm BOT Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương
Người hỏi:  HTX Vận tải Thiên Phúc Ngày gửi: 07/09/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Kế hoạch - Đầu tư Ngày trả lời: 13/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Kính gửi UBND tỉnh Bình Dương, Trạm thu phí Đại lộ Bình Dương (Trạm cầu Phú Long và trạm Suối Giữa) đã thu hơn 10 năm. Tôi muốn biết là dự án thu ...
 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Người hỏi:  Công ty TNHH KD XNK Kim Thanh Ngày gửi: 24/05/2018 
Cơ quan trả lời:  Sở Khoa học - Công nghệ Ngày trả lời: 12/06/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Vừa qua tôi có nộp hồ sơ kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, qua quá trình nộp hồ sơ tôi nhận ...
 Nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
Người hỏi:  Công ty H Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Cục Hải quan Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Công ty đang có kế hoạch nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên, các máy móc, thiết bị cần nhập khẩu là loại đã qua sử dụng ...
 Báo cáo quyết toán năm
Người hỏi:  Công ty T Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Cục Hải quan Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Theo thông tư của bộ tài chính số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, thì báo cáo quyết toán năm số liệu khai báo hải quan chỉ cần gởi báo cáo theo mẫu 15 ...
 Bảo mật thông tin Bảo hiểm xã hội
Người hỏi:  Công ty T Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Bảo hiểm xã hội Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Việc BHXH triển khai đưa thông tin đóng BHXH lên trang Web điện tử của BHXH Bình Dương cho người lao động tra cứu thông tin. Tuy nhiên dữ liệu lương ...
 Điều kiện hoàn thuế doanh nghiệp
Người hỏi:  Công ty TNHH DAE YOUNG VINA Ngày gửi: 01/02/2018 
Cơ quan trả lời:  Cục thuế tỉnh Ngày trả lời: 05/02/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Kiến nghị UBND tỉnh xem xét các điều kiện hoàn thuế của doanh nghiệp (xem nội dung cụ thể trong file đính kèm).
 Quy hoạch điện mặt trời tại Bình Dương
Người hỏi:  Daisuke Shindo Ngày gửi: 05/01/2018 
Cơ quan trả lời:  Sở Công Thương Ngày trả lời: 05/01/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Tôi muốn được biết về quy hoạch các nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Dương. Khu vực nào trong tỉnh có thể được chấp nhận để xây dựng nhà máy ...
  
  
  
  
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Hỏi Đáp Doanh Nghiệp" list.