Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
27
 Xử lý nước thải nguy hại
Người hỏi:  CJ Freshway Ngày gửi: 23/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 30/01/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Theo Nghị định 38, Chương II, Điều 5: Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở ...
 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Internet
Người hỏi:  Công ty TNHH TP Phú Gia Thành Ngày gửi: 19/04/2018 
Cơ quan trả lời:  Công an tỉnh Ngày trả lời: 14/05/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Công ty chúng tôi muốn khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở tại công ty, qua trang website Https://binhduong.xuatnhapcanh.gov.vn chúng tôi có ...
 Thời hạn thu phí trạm BOT Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương
Người hỏi:  HTX Vận tải Thiên Phúc Ngày gửi: 07/09/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Kế hoạch - Đầu tư Ngày trả lời: 13/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Kính gửi UBND tỉnh Bình Dương, Trạm thu phí Đại lộ Bình Dương (Trạm cầu Phú Long và trạm Suối Giữa) đã thu hơn 10 năm. Tôi muốn biết là dự án thu ...
 Nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
Người hỏi:  Công ty H Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Cục Hải quan Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Công ty đang có kế hoạch nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên, các máy móc, thiết bị cần nhập khẩu là loại đã qua sử dụng ...
 Báo cáo quyết toán năm
Người hỏi:  Công ty T Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Cục Hải quan Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Theo thông tư của bộ tài chính số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, thì báo cáo quyết toán năm số liệu khai báo hải quan chỉ cần gởi báo cáo theo mẫu 15 ...
 Bảo mật thông tin Bảo hiểm xã hội
Người hỏi:  Công ty T Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Bảo hiểm xã hội Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Việc BHXH triển khai đưa thông tin đóng BHXH lên trang Web điện tử của BHXH Bình Dương cho người lao động tra cứu thông tin. Tuy nhiên dữ liệu lương ...
 Trợ cấp thôi việc
Người hỏi:  Công ty TOMBOW VIET NAM LTD. Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn ...
 Chương trình đào tạo nhân lực
Người hỏi:  Công ty VJCC Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Nội Vụ Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Tỉnh Bình Dương đang tiến hành những chương trình đào tạo, tập huấn thế nào nhằm tạo ra nguồn nhân lực kinh tế, nhân sự công nghiệp, nhà quản lý kinh ...
 Điều kiện hoàn thuế doanh nghiệp
Người hỏi:  Công ty TNHH DAE YOUNG VINA Ngày gửi: 01/02/2018 
Cơ quan trả lời:  Cục thuế tỉnh Ngày trả lời: 05/02/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Kiến nghị UBND tỉnh xem xét các điều kiện hoàn thuế của doanh nghiệp (xem nội dung cụ thể trong file đính kèm).
 Quy hoạch điện mặt trời tại Bình Dương
Người hỏi:  Daisuke Shindo Ngày gửi: 05/01/2018 
Cơ quan trả lời:  Sở Công Thương Ngày trả lời: 05/01/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Tôi muốn được biết về quy hoạch các nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Dương. Khu vực nào trong tỉnh có thể được chấp nhận để xây dựng nhà máy ...
  
  
  
  
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Hỏi Đáp Doanh Nghiệp" list.