Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
35
 Xử lý nước thải nguy hại
Người hỏi:  CJ Freshway Ngày gửi: 23/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 30/01/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Theo Nghị định 38, Chương II, Điều 5: Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở ...
 Xác định ranh giới đất doanh nghiệp
Người hỏi:  Công ty TNHH Sang Shun Ngày gửi: 26/02/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 26/03/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Công ty chúng tôi có 100% vốn nước ngoài nên đất đai do sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp. Năm 2002 công ty nhận chuyển nhượng diện ...
 Hồ sơ nghiệm thu và hoàn công công trình
Người hỏi:  Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trang Ngày gửi: 14/01/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Xây dựng Ngày trả lời: 23/01/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Công ty tôi đang trong giai đoạn hoàn thành công trình: Trung tâm trưng bày và dịch vụ cho xe Mercedes-Benz Bình Dương. Đây là dự án của tư nhân. ...
 Báo cáo tình hình kiểm định thiết bị an toàn nghiêm ngặt
Người hỏi:  Hoang Xuan Quang Ngày gửi: 27/09/2018 
Cơ quan trả lời:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ngày trả lời: 15/10/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Tôi xin hỏi về quy định báo cáo tình hình kiểm định thiết bị an toàn nghiêm ngặt: Tại Điều 3 của Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định "Đối ...
 Dịch vụ công trực tuyến đăng ký chủ nguồn thải nguy hại
Người hỏi:  Công ty TNHH AB Ngày gửi: 25/05/2018 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 14/06/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Vừa qua trong năm 2015 và 2016 Công ty chúng tôi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tập huấn nhiều lần trong việc thực hiện dịch vụ ...
 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Internet
Người hỏi:  Công ty TNHH TP Phú Gia Thành Ngày gửi: 19/04/2018 
Cơ quan trả lời:  Công an tỉnh Ngày trả lời: 14/05/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Công ty chúng tôi muốn khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở tại công ty, qua trang website Https://binhduong.xuatnhapcanh.gov.vn chúng tôi có ...
 Thời hạn thu phí trạm BOT Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương
Người hỏi:  HTX Vận tải Thiên Phúc Ngày gửi: 07/09/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Kế hoạch - Đầu tư Ngày trả lời: 13/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Kính gửi UBND tỉnh Bình Dương, Trạm thu phí Đại lộ Bình Dương (Trạm cầu Phú Long và trạm Suối Giữa) đã thu hơn 10 năm. Tôi muốn biết là dự án thu ...
 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Người hỏi:  Công ty TNHH KD XNK Kim Thanh Ngày gửi: 24/05/2018 
Cơ quan trả lời:  Sở Khoa học - Công nghệ Ngày trả lời: 12/06/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Vừa qua tôi có nộp hồ sơ kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, qua quá trình nộp hồ sơ tôi nhận ...
 Điều kiện hoàn thuế doanh nghiệp
Người hỏi:  Công ty TNHH DAE YOUNG VINA Ngày gửi: 01/02/2018 
Cơ quan trả lời:  Cục thuế tỉnh Ngày trả lời: 05/02/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Kiến nghị UBND tỉnh xem xét các điều kiện hoàn thuế của doanh nghiệp (xem nội dung cụ thể trong file đính kèm).
 Quy hoạch điện mặt trời tại Bình Dương
Người hỏi:  Daisuke Shindo Ngày gửi: 05/01/2018 
Cơ quan trả lời:  Sở Công Thương Ngày trả lời: 05/01/2018 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Tôi muốn được biết về quy hoạch các nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Dương. Khu vực nào trong tỉnh có thể được chấp nhận để xây dựng nhà máy ...
  
  
  
  
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Hỏi Đáp Doanh Nghiệp" list.