Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 11/2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo phân công chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX (2016-2021).

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiêu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo ​triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2019.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo ​triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành trong tháng 11/2019; phối hợp Sở Tài chính, rà soát các mức chi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo nguồn kinh phí cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất hoạt động có hiệu quả, ​hoàn thành trong tháng 11/2019; kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết hoặc phối hợp với các sở, ngành có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; rút ngắn thời gian thẩm định mảnh trích đo địa chính...                                        

UBND cấp huyện tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, công tác dân vận - động viên, tăng thu nhập và ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong công tác đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn tư vấn thiết kế phải chọn được những đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác bồi thường...

Cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương xây dựng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục về bồi thường, giải phóng mặt bằng; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bám sát địa bàn để nắm đủ, đúng thông tin phản ánh và định hướng dư luận rõ ràng, đúng tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Định kỳ 06 tháng, các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND  tỉnh.

Chỉ thị ​

11/5/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiến độ, bồi thường, giải phóng, mặt bằng, công trình, dự ánThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
509.00
0
0.00
0
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016
 

TTĐT - Thực hiện Công văn số 4208/BKHĐT-HTX, ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 28-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3767/KH-UBND về việc “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2016 của tỉnh Bình Dương”.
  
Theo đó, mục tiêu tổng quát trong năm 2016 là phát triển tổ hợp tác và HTX nhanh, bền vững; phát triển đa dạng các hình thức hợp tác, quy mô phù hợp với trình độ, năng lực quản lý, khả năng về vốn; riêng đối với hợp tác xã, đáp ứng một phần nhu cầu vốn để phát triển dịch vụ nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường liên kết giữa các tổ chức KTTT với nhau, liên doanh với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu năm 2016 lĩnh vực KTTT mà nòng cốt là HTX có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.
   
Về giải pháp thực hiện, các sở, ngành, các cấp - bằng nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tham mưu UBND tỉnh bổ sung một số chính sách hỗ trợ phù hợp với Luật HTX năm 2012. Nghiên cứu đề xuất các cấp để kiến nghị Chính phủ hoàn thiện khung khổ Pháp luật đối với HTX; triển khai thực hiện nghiêm Luật HTX năm 2012 và các chính sách khuyến khích hỗ trợ KTTT; tăng cường công tác hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ và thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật HTX năm 2012 và các văn bản dưới Luật có liên quan.
   
Tăng cường công tác tuyên truyền và tạo sự nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thống nhất về bản chất, mô hình HTX kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
  
Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 đã được Chính phủ phê duyệt.
   
Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhân rộng các mô hình HTX, THT điển hình tiên tiến.
  
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KTTT.
   
Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch này và tùy tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2016.
    
  
Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình cây ăn quả có múi của HTX Nhân Đức, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên
  
Mục tiêu cụ thể phát triển KTTT năm 2016
- Rà soát và củng cố các tổ hợp tác hiện có trên địa bàn;
- Tổ chức vận động phát triển thành lập mới ít nhất 12 HTX;
- Tăng trưởng doanh thu lĩnh vực KTTT đạt 5%/năm trở lên;
- Hợp tác xã loại khá, giỏi đạt 55%, hợp tác xã trung bình đạt 40% và yếu kém còn dưới 5%;
- Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã qua bồi dưỡng, đào tạo đạt 100% trở lên, trong đó trung cấp và đại học đạt 40%;
- Thu nhập bình quân một lao động trong hợp tác xã đạt từ 6 triệu đến 6,5 triệu đồng/người/tháng;
- Tỷ lệ hợp tác xã tham gia thành viên của Liên minh hợp tác xã đạt 90%.
   
Phương Chi
10/30/2015 3:41 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1390-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-tap-the-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện trợ cấp một lần đối với chuyên gia giúp Lào và CampuchiaThực hiện trợ cấp một lần đối với chuyên gia giúp Lào và Campuchia
     
TTĐT - Ngày 18-3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 756/UBND-VX về vệc "Thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ".
   
Theo đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp Lào và Campuchia” để hướng dẫn các địa phương triển khai việc kê khai hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp Lào và Campuchia đúng quy định.
  
Hoài Hương
3/22/2015 12:33 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1199-Thuc-hien-tro-cap-mot-lan-doi-voi-chuyen-gia-giup-Lao-va-CampuchiaThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình DươngTổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính.

​Theo đó, số lượng Phó Giám đốc Sở Tài chính cần tuyển là 02 người. 

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Tài chính, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Tài chính, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể các chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý IV năm 2019.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Tài chính; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…​

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.​

Kế hoạch​ 


10/10/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSở Tài chính, thi tuyển, chức danh Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
350.00
0
0.00
0
Chương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 11/2019.

​Theo đó, trong tuần thứ II (04 – 08/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua ​23 nội dung trình HĐND tỉnh tại K​ỳ họp cuối năm 2019. 
Trong tuần III (11 – 15/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh; Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 11 nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2019.
Trong tuần V (28 – 31/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án phát triển kinh doanh xăng dầu.​

Thông báo​ 


11/11/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, UBND tỉnh, tháng 11/2019666-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
125.00
0
0.00
0
Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân (Luật CAND) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì nhận và cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an tỉnh dự các lớp tập huấn chuyên sâu về Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành do Bộ Công an tổ chức…

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành.

Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật CAND năm 2018; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật CAND năm 2018, kết quả gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật CAND năm 2018. 

Kế hoạch ​​

6/6/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Luật Công an nhân dân 187-trien-khai-thi-hanh-luat-cong-an-nhan-danThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
362.00
121,000
0.00
121000
43,802,000
Bình Dương đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộBình Dương đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
     TTĐT - Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), ngày 15/7/2014, UBND tỉnh đã có Công văn 2271/UBND-NC về tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.
   
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người; các quy định an toàn về PCCC để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn biết, tự giác thực hiện.
 
 
Đẩy mạnh công tác tập huấn PCCC sẽ giúp cho việc xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ đạt hiệu quả cao
  
Cảnh sát PCCC tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. Đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về PCCC, phải kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động. Những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, phúc tra toàn diện công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (từ nay đến 30/8/2014) và báo cáo lên UBND tỉnh.
 
Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng phương án PCCC của cơ quan, đơn vị mình. Khi xảy ra cháy nổ, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng chống phá. 
  
Hoàng Phạm
7/28/2014 1:56 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1433-Binh-Duong-day-manh-cong-tac-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-hoThông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ 02/9Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ 02/9

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 02/9.

Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 ngày 01/9/2016.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp các ngành liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sau lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào lúc 9 giờ ngày 01/9/2016, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 02/9/2016. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp được nghỉ lễ ngày Quốc khánh 01 ngày (02/9/2016).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm. Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp. Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để đảm bảo trang trọng và sạch gọn.

8/19/2016 1:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthông báo, viếng nghĩa trang, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ 02/9, họp mặt kỷ niệm797-thong-bao-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-va-nghi-le-02-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

​Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 20/12/2019.

Văn bản ​​

11/5/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết315-trien-khai-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv-aids-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
81.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nướcĐẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc chuyển chứng từ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước; các đơn vị còn lại chưa tham gia, phải khẩn trương đăng ký và thực hiện ngay trong tháng 10/2019. 

Quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nếu có khó khăn vướng mắc về trang thiết bị, về nghiệp vụ hay kinh phí; đề nghị các đơn vị phản ánh về Kho bạc nhà nước, Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 30/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh​.

Văn bản ​​


10/18/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết dịch vụ công, trực tuyến, Kho bạc, Nhà nước528-day-manh-tham-gia-dich-vu-cong-truc-tuyen-kho-bac-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
160.00
0
0.00
0
Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

​Theo đó, Cục Thuế, Cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan ở địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được Bộ Tài chính chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-BTC. Cụ thể, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, góp phần quan trọng để ổn định và tăng trưởng nguồn thu; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo kết quả sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, phấn đấu tổng nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2019; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất vào ngân sách nhà nước; phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức dự toán năm 2019 đối với các khoản thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,...​

Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách gắn với công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước...

Văn bản ​​10/29/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttài chính, ngân sách, địa phương 137-day-manh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-dia-phuong-nhung-thang-cuoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-11/Tin 8 - Nhiem vu tai chinh.mp3
Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày (03/5 và 04/5/2019)Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày (03/5 và 04/5/2019)

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo về việc thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.​

​Theo đó, thực hiện Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, trụ sở, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện treo cờ rủ và ngừng, hoãn mọi hoạt động, sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày 03 và 04/5/2019.

Nghi thức treo cờ rủ thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ v​ề tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức: "Treo cờ rủ có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay)".​

Thông báo.​

4/29/2019 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuốc tang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh257-quoc-tang-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-trong-2-ngay-03-5-va-04-5-2019Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Thực hiện cộng điểm tốt nghiệp nghề phổ thông cho thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020Thực hiện cộng điểm tốt nghiệp nghề phổ thông cho thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện cộng điểm tốt nghiệp nghề phổ thông cho thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2019-2020.

​Theo đó, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 ​​và Công văn số 5789/UBND-VX ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh; đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triên khai các nội dung nêu trên theo đúng các quy định hiện hành.

Văn bản ​

1/9/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết cộng điểm, tốt nghiệp, nghề phổ thông, thí sinh, tuyển sinh, lớp 10, THPT, năm học 2019-2020876-thuc-hien-cong-diem-tot-nghiep-nghe-pho-thong-cho-thi-sinh-du-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-nam-hoc-2019-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
142.00
121,000
0.00
121000
17,182,000
Tăng cường năng lực quản lý, thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường năng lực quản lý, thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai các giải pháp của Đề án. Theo đó, giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Từ năm 2017 đến năm 2020, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá xác định phương án tăng cường năng lực quản lý, thực thi pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 4 mục II Đề án. Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án vào năm 2020 và tổng kết Đề án vào năm 2025. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định.

4/25/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tăng cường, năng lực quản lý, thực thi, pháp luật bảo hộ quyền tác giả, trên địa bàn tỉnh Bình Dương718-tang-cuong-nang-luc-quan-ly-thuc-thi-hieu-qua-phap-luat-bao-ho-quyen-tac-gia-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp năm 2017Kế hoạch hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp năm 2017

TTĐT - Ban điều hành triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (Đề án 404) tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 404 trong năm 2017.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác phối kết hợp các ngành, các cấp; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Đề án 404; tổ chức tư vấn, truyền thông về tầm quan trọng, vai trò của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc trẻ thơ cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu đông dân cư…, qua đó nâng cao nhận thức cho cộng đồng về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành trong triển khai thực hiện Đề án. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện Đề án; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức hỗ trợ kiện toàn, thành lập mới nhóm trẻ độc lập tư thục trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khảo sát các nhóm trẻ, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức kinh phí hỗ trợ các nhóm trẻ; triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu và chủ nhóm trẻ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở; giám sát hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thục và thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; tham gia kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại các địa bàn triển khai Đề án…

4/25/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBan điều hành, Đề án, hỗ trợ, phát triển, nhóm trẻ độc lập tư thục, khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất, Đề án 404, tỉnh Bình Dương, Kế hoạch thực hiện Đề án 404 tỉnh Bình Dương, năm 2017391-ke-hoach-ho-tro-phat-trien-nhom-tre-doc-lap-tu-thuc-khu-vuc-khu-cong-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ năm nay với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017, có thể kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Nội dung hưởng ứng gồm: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông; tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 tại huyện Dầu Tiếng; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các trạm y tế vùng nông thôn; đầu tư các phương tiện nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh thân thiện với trẻ em cho các nhà trẻ và trường học; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường…

Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh sau khi kết thúc “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, hưởng ứng, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 201765-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật (NKT); đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho NKT; đồng thời tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động TGPL cho đối tượng là NKT, tập trung thực hiện vụ việc TGPL (trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật tiền tố tụng) cho NKT khi họ có yêu cầu.

Cụ thể, quý I hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức Hội của NKT, UBND cấp xã khảo sát nhu cầu TGPL của NKT với cách thức phù hợp với các dạng tật (khiếm thị, khiếm thính, vận động,...) tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của NKT trên địa bàn tỉnh.  Trên cơ sở đó, hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp thực hiện TGPL với hình thức phù hợp cho các dạng tật; TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều NKT; tại các tổ chức Hội, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác.

Trong năm 2018, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL cho NKT đối với đội ngũ người thực hiện TGPL.

Hàng năm, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về TGPL cho người khuyết tật thông qua việc xây dựng các nội dung truyền thông, thông tin về TGPL cho NKT trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; in ấn tờ rơi, tờ gấp và tài liệu pháp luật phù hợp với các dạng khuyết tật (tờ gấp chữ nổi cho người khiếm thị, băng đĩa…) để cấp phát miễn phí cho NKT. 

Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách TGPL cho NKT; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2020.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai thực hiện, chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020899-trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-khuyet-tat-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhKế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Ngày quốc tế Lao động 1/5 và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi họp mặt được tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 28/4/2017 (thứ sáu) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Dự kiến số lượng khách mời khoảng 1.000 người. Chương trình họp mặt chính thức gồm các nội dung: văn nghệ chào mừng; diễn văn của lãnh đạo tỉnh; trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng thành tích cao; phát biểu của cán bộ lão thành cách mạng; phát biểu của thế hệ trẻ.

Trước đó, từ 06 giờ đến 07 giờ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì tổ chức họp mặt kỷ niệm. Đơn vị thực hiện gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; Tổng Công ty Becamex IDC. Trên cơ sở nội dung kế hoạch, các đơn vị phụ trách chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

4/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức họp mặt kỷ niệm, 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5, 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.99-ke-hoach-to-chuc-hop-mat-ky-niem-42-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-quoc-te-lao-dong-01-5-va-127-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025 (Quy hoạch).

Quy hoạch là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan; các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Quy hoạch xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của huyện Bàu Bàng sẽ chuyển dịch theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - đô thị để Bàu Bàng trở thành trung tâm công nghiệp đô thị phía Bắc của tỉnh, phát triển công nghiệp hiện đại, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường; nông nghiệp phát triển theo hướng hình thành các trang trại trồng trọt, chăn nuôi tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để sớm trở thành đô thị xanh, thân thiện môi trường, văn minh, hiện đại.

Quy hoạch cũng xây dựng định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; tổ chức không gian lãnh thổ và sử dụng đất; danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và giải pháp tổ chức thực hiện.

Giao UBND huyện Bàu Bàng căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong Quy hoạch được duyệt tổ chức công bố quy hoạch. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo việc lập, trình duyệt và triển khai lập các kế hoạch trung hạn, hằng năm, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, các dự án cụ thể để tập trung đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn một cách hợp lý; nghiên cứu xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn, nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch.

4/17/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phê duyệt, Quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bàu Bàng, đến năm 2025177-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-bau-bang-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đổi mới nhận thức, phương pháp, biện pháp thi hành án phạt tù góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù.

Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật về tha tù trước thời hạn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người chấp hành án phạt tù. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thực hiện việc xét, đề nghị, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng đối tượng, trình tự, thủ tục. Nắm chắc số lượng người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương và hoàn cảnh của họ để có kế hoạch quản lý, giám sát, giáo dục; tạo điều kiện giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống trở thành người có ích cho xã hội. Tiến hành xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đảm bảo kinh phí thực hiện hiệu quả biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Qua thực tiễn thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, các cơ quan chức năng kiến nghị, đề xuất, góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án.

Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, ban hành, Kế hoạch, thực hiện, Đề án, tha tù, trước thời hạn, có điều kiện293-trien-khai-thuc-hien-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hàng năm; các văn bản của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các Đài Truyền thanh cấp huyện, tạp chí, tập san chuyên ngành). Bên cạnh đó, củng cố, phát triển, mở rộng lực lượng tuyên truyền, trong đó đội ngũ công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, đồng thời, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin hành chính công, website/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền thông qua các tài liệu, tờ gấp, tập huấn, bồi dưỡng, đưa vào nội dung thi tuyển công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý và yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tuyên truyền, cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn, tỉnh Bình Dương963-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

TTĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 353/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 24/CT- UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh; tập trung giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Các ngành, các cấp nêu cao tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân sáng tạo đổi mới; khởi nghiệp kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; bảo đảm an toàn và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị kế hoạch trồng cây năm 2017. 

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu bia.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tinh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2017.  

Công an tỉnh xây dựng triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông, đua xe trái phép; không để xảy ra ùn tắc giao thông.   

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đẩy mạnh phòng, chống cháy, nổ và sẵn sàng ứng cứu các tình huống xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới.

2/10/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông điện, Thủ tướng Chính phủ, Công văn, UBND tỉnh Bình Dương, đôn đốc, thực hiện, nhiệm vụ, sau Tết Đinh Dậu 2017831-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-dinh-dau-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, không tham gia cổ vũ, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phát động thành phong trào phê phán hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rà soát, lập danh sách đối tượng đã có hành vi hoặc dấu hiệu nghi vấn; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, cảm hóa, giáo dục, không tham gia tụ tập, cổ vũ hoặc đua xe, lạng lách, biểu diễn trên đường; cần thiết đưa ra kiểm điểm, giáo dục tại nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác. Vận động nhân dân cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng về các hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến đường. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động của các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khiêu khích, chống người thi hành công vụ, nhất là số đối tượng cầm đầu, kích động, tổ chức cá cược, đua xe trái phép. Chỉ đạo rà soát, thống kê các địa điểm, hàng quán kinh doanh hoạt động quá thời gian quy định.

Công an tỉnh chủ trì, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp, phương án để giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập chạy xe gây mất trật tự trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh. Nắm tình hình đối tượng, thời gian, địa điểm tụ tập nhằm chủ động phòng ngừa, giải tán có hiệu quả ngay từ khi mới nhen nhóm tụ tập chuẩn bị; có biện pháp kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh, nhất là vào những đêm cuối tuần, các ngày nghỉ và các ngày lễ, Tết trong năm.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát số đối tượng là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh cư trú tại địa bàn quản lý đã có hành vi hoặc nghi vấn sử dụng xe gắn máy tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng để theo dõi, quản lý giáo dục, cảm hóa, buộc làm cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc tham gia cổ vũ, đua xe trái phép.

Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn Giao thông tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

2/7/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, tăng cường, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm, tình trạng, tụ tập, đua xe trái phép, trên địa bàn tỉnh Bình Dương956-tang-cuong-chi-dao-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-tinh-trang-tu-tap-dua-xe-trai-phep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Kế hoạch đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ đến các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, “Thành phố thông minh” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giảm chi phí xã hội và sử dụng tài nguyên hợp lý, đồng thời cải thiện sự giao tiếp, tương tác giữa người dân và chính quyền.

Kế hoạch xây dựng các giải pháp cụ thể thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động này, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 100/NQ-CP.

Ngoài những nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này, các sở, ban, ngành căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP do các Bộ, ngành Trung ương ban hành để chủ động xây dựng các kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng có chuyên mục tuyên truyên về nội dung Nghị quyết 100/NQ-CP và Chương trình hành động này.

2/7/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình hành động, thực hiện, Nghị quyết số 100/NQ-CP, Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021371-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-100-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hộiHuy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đã nêu rõ những giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020; phù hợp với mục tiêu Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 16/08/2016 của Tỉnh ủy. Qua đó huy động tối đa mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước nhằm gắn kết các đầu mối giao thông trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung triển khai đầu tư các dự án trọng điểm tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn để đầu tư, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và gắn với lộ trình nâng cấp đô thị tạo điều kiện đưa Bình Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020 theo hướng văn minh, giàu đẹp.

Dựa trên dự kiến nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội. Theo đó, để nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố phải chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu; chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

Về quy hoạch và phát triển quỹ đất, các ngành, các cấp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực trọng yếu như xây dựng, giao thông, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp... để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước. Xem xét, quyết định dừng thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư, các dự án đã phê duyệt nhưng hiệu quả thấp, chưa bức xúc nhằm giảm dư nợ, hạn chế quy hoạch treo đồng thời giảm áp lực đầu tư công…

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh; đồng thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố, niêm yết minh bạch các thủ tục và khả năng tiếp cận thông tin trong đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu, giám sát đầu tư theo quy định.

2/7/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, UBND tỉnh Bình Dương, huy động, nguồn lực, kinh tế, nhà nước, ngoài nhà nước, phát triển, hạ tầng, kinh tế xã hội, 2016-2020383-huy-dong-cac-nguon-luc-tu-cac-thanh-phan-kinh-te-de-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Thông báo Chương trình làm việc tháng 02/2017 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tháng 02/2017, UBND tỉnh sẽ thông qua các nội dung sau:


​Cuộc họp


​Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

​ ​ ​Tuần I (30/01/2017-03/02/2017)

​CT-PCT

​Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Văn phòng

UBND tỉnh

​ ​ ​Tuần V (27/02/2017-03/3/2017)

​UBND

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2017.

Văn phòng

UBND tỉnh

​UBND

​Quy định về việc quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

2/3/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc, UBND tỉnh, báo cáo kinh tế-xã hội, chỉ đạo điều hành170-chuong-trinh-lam-viec-thang-02-nam-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3717/KH-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Kế hoạch gồm các nội dung về: Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hoàn thiện thể chế, xây dựng năng lực nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC; các hoạt động kiểm soát TTHC (quy định TTHC và kiểm soát thực hiện TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; rà soát, đánh giá TTHC; công tác truyền thông; công tác kiểm tra, giám sát); chế độ thông tin báo cáo.

Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC, góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo được sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết TTHC.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017 tại đơn vị, địa phương.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này tại các đơn vị, địa phương và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để cân đối, đảm bảo kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định.

1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, kiểm soát, thủ tục hành chính, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương726-ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3707/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng nội dung, phân công nhiệm vụ và thời gian cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền về nội dung, vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm soát TTHC. Đồng thời, tăng cường truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tăng cường thời lượng để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cập nhật, đưa tin, bài giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Mục đích Kế hoạch

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC;

- Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, truyền thông, hoạt động, kiểm soát thủ tục hành chính, tỉnh Bình Dương, năm 2017291-ke-hoach-truyen-thong-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp về tổ chức, chỉ đạo điều hành; thanh tra, kiểm tra; thông tin tuyên truyền và các giải pháp kỹ thuật nhằm tập trung sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Qua đó, chủ động phát hiện sớm và không để lây lan dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe con người.

Về tổ chức thực hiện, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thống kê, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi sau dịch bệnh động vật theo quy định. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và điều tra xử lý ổ dịch, chống dịch; công tác xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.     

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống, dịch bệnh, gia súc, gia cầm, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017121-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu MộtCông bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

TTĐT - Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND Quyết định số 71/QĐ-UBND công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 07/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 28/11/2016.

Đồng thời, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 10/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 10/11/2016.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường An Bình và thị xã Dĩ An, UBND phường phường Phú Hòa và thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động giám sát dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

1/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, hết dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường347-cong-bo-het-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-an-binh-thi-xa-di-an-va-phuong-phu-hoa-thanh-pho-thu-dau-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
1 - 30Next