Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 17/03/2017, 17:00
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/03/2017 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; hướng tới mục tiêu giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số này đạt khoảng 103-107 năm 2020.

Các giải pháp và hoạt động cụ thể gồm: Nâng cao nhận thức về giới và giới tính khi sinh thông qua việc tăng cường cung cấp thông tin về giới và giới tính khi sinh cho các ngành, đoàn thể; tuyên truyền về giới và giới tính khi sinh ở cấp xã; tư vấn trực tiếp cho nam/nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực thi pháp luật về các nội dung liên quan đến giới tính khi sinh như rà soát các quy định, chính sách của địa phương liên quan đến giới và giới tính khi sinh; in ấn và phát hành tài liệu; tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế có thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bên cạnh đó, khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát triển sản xuất.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan đến sức khoẻ sinh sản và Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Lượt người xem:  Views:   729
Chia sẻ:
Share:
Tin liên quan
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Audio

Email

Từ khóa

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành