www.binhduong.gov.vn   Trang chủ   Giới thiệu   Chính quyền   Đầu tư   Thông tin cần biết   Theo dõi thi hành pháp luật   Nghị Quyết HĐND tỉnh English
  Khánh thành Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam ( 29/01/15 )   Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại Bình Dương: đã tạo nền tảng vững chắc thu hút đầu tư ( 29/01/15 )   Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 ( 29/01/15 )   Tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT ( 28/01/15 )   Lãnh đạo tỉnh dự “Hành trình Xuân với trẻ em khó khăn” tại thị xã Thuận An ( 28/01/15 )  
Giới thiệu
Văn hóa - Lịch sử
Chính quyền
Tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày pháp luật
Hệ thống VBQPPL 1997 - 2013
Văn bản Quy phạm pháp luật
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Thông báo - Báo cáo - Thư mời
Đầu tư
Thông tin cần biết
Lịch làm việc UBND
Trao đổi góp ý
Quy hoạch
Trung tâm Gới thiệu việc làm Bình Dương
Các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
Khu công nghiệp Tân Bình
Nam Tân uyên
KCN Rạch Bắp
Becamex
Minh long
Xổ số BD
Đại Nam
M&C
Vietcombank Bình Dương
Trung cap binh duong
Ngân hàng TMCP Nam Việt
Ngân hàng SCB
toc dep
Mapletree Vietnam
Doanh nghiep
Cao dang
Bình Chữa Cháy
 
 
Trang chủ » Thông tin tuyên truyền
Học và làm theo Bác
TTĐT – Căn cứ Hướng dẫn số 26 HD/BTGTW ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương hướng dẫn việc học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và nhân dân cuối năm 2011 và năm 2012 như sau :
 
I. Mục đích, yêu cầu :
1. Mục đích :
Tiếp tục tổ chức học tập, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người.
2. Yêu cầu :
- Kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể. Cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nghiêm túc nghiên cứu, học tập để quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  
- Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
II. Nội dung học tập và liên hệ :
Nội dung học tập và liên hệ bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp…Đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa, được đặt ra từ năm đầu tiên và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau. Tập trung nghiên cứu, thảo luận, liên hệ một số nội dung chính sau đây:
 
1. Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng…
2. Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân.
3. Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức- nhân cách, văn hóa.
4. Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.
5. Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.
 
III. Phương thức học tập, tuyên truyền :
1. Học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị
- Chi ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mỗi tháng, tùy tình hình thực tế, chi bộ chọn 1 đến 2 nội dung để sinh hoạt. Hình thức tiến hành : Cấp ủy giới thiệu nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ; chi bộ trao đổi, liên hệ.
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề.
- Cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên sinh hoạt tập thể về nội dung của chuyên đề bằng những hình thức phong phú.
- Tài liệu : tài liệu chuyên đề và tài liệu đọc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
 
2. Tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
a. Tác phẩm “ Đường cách mệnh”
- Đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể việc nghiên cứu tác phẩm “ Đường cách mệnh” của Bác, gắn với nội dung chuyên đề của năm và công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm.
- Các đảng bộ cơ sở có thể tổ chức mời báo cáo viên giới thiệu về tác phẩm và liên hệ với yêu cầu của thực tế.
- Thời gian : Tháng 5 năm 2012.
- Tài liệu : Tác phẩm “ Đường cách mệnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.
b. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2012.
 
3. Xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, chương trình, kế hoạch của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác. Nội dung liên hệ và phương hướng phấn đấu nếu xét thấy cần thiết thì các huyện, thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để hướng dẫn cho phù hợp với đặc thù từng nơi.
- Đối với tập thể, cá nhân đã xây dựng phương hướng phấn đấu thì cần bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo Hướng dẫn số 25-HD/BTG ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
- Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, trong sinh hoạt cơ quan, đơn vị, đoàn thể bố trí nghe cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức báo cáo những nội dung chính phương hướng phấn đấu của cá nhân; nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị. Cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
 
4. Tuyên truyền rộng rãi về chuyên đề
- Cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng về nội dung chuyên đề và việc học tập, nghiên cứu chuyên đề tại địa phương, đơn vị. Trong công tác tuyên truyền, chú ý liên hệ với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm về công tác triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
2. Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội giúp cấp ủy chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề cho cơ sở.
3. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy báo cáo việc học tập với cấp ủy cấp trên trực tiếp; Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tổng hợp báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
(Nguồn: Văn bản số 20-HD/TG ngày 9/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
 
                                                                                                    Mạnh Tiến
Cập nhật lúc : 08:31:15 15/12/11
Quay trở lại    In trang này    Đầu trang
Một số thông tin khác
 
 
Lịch làm việc tuần
Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 01/02/2015
Thư mời họp khẩn của UBND

 

Bản đồ số
atlas
Cơ sở dữ liệu quốc gia
Gop y bo luat dan su
Nghe nhan
Công báo tỉnh Bình Dương
Thông báo chung
Văn bản Pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành
Tài liệu ISO Văn phòng UBND Tỉnh
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Ca phe
Thư điện tử
Thua phat lai
Dan ca
Giam dinh vien
Chu quyen bien dao Viet Nam
Du lich binh duong
Hoi dap
Quy chế hoạt động website
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chính quyền | Đầu tư | Thông tin cần biết | Thủ tục hành chính | Cấu trúc Site | Hỗ trợ | Góp ý
Quản lý website: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Tầng 14 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3.856.856 - Fax:(0650)3.855.856  Email: banbientap@binhduong.gov.vn