Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
23
 Cao độ dây cáp viễn thông không đảm bảo container ra vào
Người hỏi:  Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Nam Weldcom Ngày gửi: 08/06/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Thông tin và Truyền thông Ngày trả lời: 22/06/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Phản ánh cao độ dây viễn thông không đảm bảo container ra vào: Với đặc thù xe container 40 feet ra vào thường xuyên nhà xưởng, hiện công ty ...
 Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
Người hỏi:  Công ty TNHH Quốc tế CHUTEX Ngày gửi: 29/05/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ngày trả lời: 22/06/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Xin chào quý cơ quan. Quý cơ quan cho tôi hỏi về vấn đề đăng ký tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 cho công ty. Hiện tại bên tôi chỉ ...
 Thời hạn thu phí trạm BOT Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương
Người hỏi:  HTX Vận tải Thiên Phúc Ngày gửi: 07/09/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Kế hoạch - Đầu tư Ngày trả lời: 13/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Kính gửi UBND tỉnh Bình Dương, Trạm thu phí Đại lộ Bình Dương (Trạm cầu Phú Long và trạm Suối Giữa) đã thu hơn 10 năm. Tôi muốn biết là dự án thu ...
 Nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
Người hỏi:  Công ty HOYA LENS VIETNAM LTD và CHUUBU KOUGYOU VIETNAM CO.LTD. Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Cục Hải quan Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Công ty đang có kế hoạch nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên, các máy móc, thiết bị cần nhập khẩu là loại đã qua sử dụng ...
 Thời hạn thẻ tạm trú
Người hỏi:  Công ty ABE INDUSTRIAL VIETNAM CO., LTD Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Công an tỉnh Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Theo luật, thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 2 năm, nhân viên tiếp nhận hồ sơ giải thích cho chúng tôi thời hạn 2 năm là tính từ ngày đề nghị. Do đó, ...
 Báo cáo quyết toán năm
Người hỏi:  Công ty TOKYO ROPE VIETNAM CO., LTD Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Cục Hải quan Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Theo thông tư của bộ tài chính số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, thì báo cáo quyết toán năm số liệu khai báo hải quan chỉ cần gởi báo cáo theo mẫu 15 ...
 Bảo mật thông tin Bảo hiểm xã hội
Người hỏi:  Công ty TOKYO ROPE VIETNAM CO., LTD Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Bảo hiểm xã hội Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Việc BHXH triển khai đưa thông tin đóng BHXH lên trang Web điện tử của BHXH Bình Dương cho người lao động tra cứu thông tin. Tuy nhiên dữ liệu lương ...
 Trợ cấp thôi việc
Người hỏi:  Công ty TOMBOW VIET NAM LTD. Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn ...
 Chương trình đào tạo nhân lực
Người hỏi:  Công ty VJCC Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Nội Vụ Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Tỉnh Bình Dương đang tiến hành những chương trình đào tạo, tập huấn thế nào nhằm tạo ra nguồn nhân lực kinh tế, nhân sự công nghiệp, nhà quản lý kinh ...
 Quỹ phòng, chống thiên tai
Người hỏi:  Công ty ASIA SHOUWA VIETNAM CO., LTD Ngày gửi: 06/11/2017 
Cơ quan trả lời:  Thành phố Thủ Dầu Một Ngày trả lời: 06/11/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Khoản tiền quỹ lũ lụt hàng năm được chi và sử dụng như thế nào? (Công ty nộp quỹ từ Phòng Kinh tế thành phố Thủ Dầu Một).
  
  
  
  
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Hỏi Đáp Doanh Nghiệp" list.