Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
146
 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Người hỏi:  VTK Loan Ngày gửi: 06/02/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 20/02/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Trước đây công ty của tôi nằm trong nhóm chỉ lập cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP và 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá ...
 Chuyển mục đích sử dụng đất
Người hỏi:  Nguyễn Văn Tính Ngày gửi: 23/01/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 16/02/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Tôi có mảnh đất diện tích 1.300 m2 hiện tại là đất trồng lúa nằm tại mặt tiền đường Tân Hiệp 20, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ...
 Văn bản về phòng, chống tệ nạn xã hội
Người hỏi:  Nguyễn Văn Linh Ngày gửi: 24/12/2016 
Cơ quan trả lời:  Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Ngày trả lời: 13/02/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Cho tôi hỏi, tỉnh Bình Dương đã có những văn bản nào về phòng, chống tệ nạn xã hội? Những văn bản của tỉnh về thực hiện chính sách phòng, chống tệ ...
 Điều kiện tách thửa đất
Người hỏi:  Nguyễn Thành Nhân Ngày gửi: 15/01/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 13/02/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Tôi có thửa đất số 58, tờ bản đồ số 49 tại khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ...
 Bổ nhiệm chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Hiệu trưởng
Người hỏi:  Nguyễn Hoàng Nam Ngày gửi: 26/12/2016 
Cơ quan trả lời:  Sở Giáo Dục - Đào Tạo Ngày trả lời: 07/02/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Tôi xin hỏi: Tôi đang làm chuyên viên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan hành chính), tôi được bổ nhiệm là Hiệu trưởng trường Tiểu học (Đơn ...
 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường
Người hỏi:  VTK Loan Ngày gửi: 04/01/2017 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 05/02/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Hiện tại công ty tôi chỉ thuộc nhóm làm Cam kết bảo vệ môi trường, được phê duyệt từ năm 2006. Hàng năm chúng tôi đều làm báo cáo giám sát môi ...
 Điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Người hỏi:  Nguyen Bao Long Ngày gửi: 05/12/2016 
Cơ quan trả lời:  Cục thuế tỉnh Bình Dương Ngày trả lời: 09/01/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Ngày 16/9/2016 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đính kèm bản cam kết một tài sản duy nhất tại thời điểm tôi chuyển nhượng quyền sử ...
 Hệ thống quản lý thông tin nhà, đất tỉnh Bình Dương
Người hỏi:  Cao Thành Luân Ngày gửi: 15/12/2016 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài nguyên - Môi trường Ngày trả lời: 09/01/2017 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Tôi có một vài câu hỏi như sau: 1. Các phương tiện để quản lý thông tin nhà, đất của tỉnh là gì? Hiện nay, tỉnh sử dụng các phần mềm nào để ...
 Đăng ký lưu trú cho người nước ngoài đến ở tại nhà riêng
Người hỏi:  Nguyễn Thị Như Hòa Ngày gửi: 17/10/2016 
Cơ quan trả lời:  Công an tỉnh Bình Dương Ngày trả lời: 29/12/2016 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Bạn tôi là người nước ngoài, hiện đang sống tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, dự định đến Thành phố Mới Bình Dương để theo dõi một giải tennis. Do ...
 Giải quyết chế độ cử đi đào tạo đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Người hỏi:  Lê Văn Đời Ngày gửi: 28/11/2016 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 21/12/2016 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung:  Tôi là công chức tài chính cấp xã, cho tôi hỏi về chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách khi được cử đi đào tạo. Theo ...